Julia Stępniak – wideo z Otylia Swim Cup 2021

Julia Stępniak 50 metrów stylem dowolnym.


Julia Stępniak 50 metrów stylem klasycznym.


Julia Stępniak 100 metrów stylem klasycznym.


Julia Stępniak 50 metrów stylem grzbietowym.