Składki członkowskie

 

1. Grupa sportowa A

Składka wynosi 120 zł za każde zgłoszone dziecko i płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca tj. w okresie: wrzesień – lipiec. 

2. Pozostałe grupy (B – F3):

Składka za udział w zajęciach nauki pływania wynosi 120 zł za każde zgłoszone dziecko i płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca w okresie: wrzesień – czerwiec. 

3. Wpłaty prosimy kierować na indywidualne subkonta prowadzących zajęcia.

Dla grup prowadzonych przez:

  • Marka Stasiaka 

na rachunek Płockie Stowarzyszenie Pływackie  SWIM Płock

                        09-402 Płock ul. Kolegialna 33/1

nr konta BOŚ Bank SA : 50 1540 1290 2031 5902 1461 0002 z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka.

  • Honoratę Hirschfeld 

na rachunek Płockie Stowarzyszenie Pływackie  SWIM Płock

                        09-402 Płock ul. Kolegialna 33/1

nr konta BOŚ Bank SA : 93 1540 1290 2031 5902 1461 0004 z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka.

  • Artura Piekut 

na rachunek Płockie Stowarzyszenie Pływackie  SWIM Płock

                        09-402 Płock ul. Kolegialna 33/1

nr konta BOŚ Bank SA : 23 1540 1290 2031 5902 1461 0003 z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka.