Jak zdobyć licencję Polskiego Związku Pływackiego?

Informacja dla Dzieci i Rodziców uczestniczących w treningu pływackim w
ramach Płockiego Stowarzyszenia Pływackiego – SWIM Płock
 
W nawiązaniu do Rozporządzenia Władz RP – władze Spółki MOSiR Płock
podjęły następujące decyzje: w zajęciach pływackich mogą uczestniczyć
wszystkie dzieci które posiadają Licencję Pływacką zgodną z wymogami
Polskiego Związku Pływackiego.
 
W chwili obecnej 19 osób – członków Klubu posiada Licencję upoważniającą do udziału w zajęciach.
Zapraszam wszystkie dzieci i rodziców do podjęcia wysiłku uzyskania takiej licencji. To nie jest trudne.
 
Krok po kroku , jak zdobyć licencję Polskiego Związku Pływackiego!!!
 
Krok Pierwszy – wykonać badania laboratoryjne – Morfologia, OB, analiza moczu.
 
Krok Drugi – Wykonać EKG.
 
Krok Trzeci – Zrobić zdjęcie – takie jak do legitymacji szkolnej.
 
Krok Czwarty – ze wszystkimi badaniami pójść do lekarza medycyny sportowej.
 
Krok Piąty – przygotować na kartce dane dziecka – imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres.
 
Krok szósty – całą dokumentację dostarczyć opiekunowi grupy wraz z kwotą 40 złotych / opłata licencyjna którą wniesiemy na konto Polskiego Związku Pływackiego/ .
 
Krok siódmy – Opiekun grupy dokona rejestracji zawodnika w Polskim Związku Pływackim – po dokonaniu rejestracji – każde dziecko uzyska licencję PZP !!!!! – prawo do wejścia na pływalnię rozpoczęcie zajęć pływackich.
 
 
Informacje dodatkowe:
Lekarz Medycyny Sportowej
Pani Dr Marianna Rybicka
ul. Dybowskiego 14,
09-400 Płock /Winiary/ 
tel: 24-264-47-17